sửa máy in Canon Pro 540

sửa máy in Canon Pro 540 báo lổi EC21-2F1C trên màn hình không in được là do nguyên nhân gì, cách sửa máy in Canon Pro 540/541

Ngày đăng: 19-01-2022

606 lượt xem

Canon pro540 bao loi

Canon Pro541 bao loi

Sửa máy in Canon Pro540 báo lổi hệ thống trên màn hình không in được

Sửa máy in Canon Pro520 báo lổi hệ thống trên màn hình không in được

Sửa máy in Canon Pro541 báo lổi hệ thống trên màn hình không in được

Sửa máy in Canon Pro521 báo lổi hệ thống trên màn hình không in được

Chắc chắn trong màn hình sẽ hiện những mã lỗi sau và quý khách hàng cần thông báo chính xác lỗi để chúng tôi hướng dẫn cách khắc phục nhanh nhất có thể qua số Hotline: 0983000024 

EC01-2F90
EC01-2F95
EC03-403A
EC03-403B
EC03-4061
EC04-2F31
EC04-2F91
EC05-2F92
EC06-2F9A
EC06-2F9B
EC06-2F9C
EC07-2F19
EC07-4060
EC0F-2F93
EC0F-2F96
EC11-2F2A
EC12-2F29
EC12-2F2B
EC12-2F2C
EC13-2F17
EC15-2E23
EC16-2021
EC16-2022
EC16-2027
EC16-2038
EC16-202A
EC16-202E
EC17-2023
EC17-2024
EC17-2028
EC17-2029
EC17-2039
EC17-202D
EC17-202F
EC19-2F21
EC1A-2F45
EC1B-2030
EC1B-2031
EC1B-2032
EC1B-2033
EC1C-2034
EC1C-2035
EC1C-2036
EC1C-2037
EC21-282D
EC21-282E
EC21-2F43
EC21-2F50
EC21-2F51
EC21-2F53
EC21-2F54
EC21-2F56
EC21-2F57
EC21-2F58
EC21-2F59
EC21-2F5A
EC21-2F5B
EC21-2F5C
EC21-2F5D
EC21-2F60
EC21-2F61
EC21-2F62
EC21-2F63
EC21-2F64
EC21-2F65
EC21-2F66
EC21-2F67
EC21-2F68
EC21-2F69
EC21-2F6D
EC21-2F6E
EC21-2F6F
EC21-2F70
EC21-2F71
EC21-2F72
EC21-2F73
EC21-2F74
EC21-2F75
EC21-2F76
EC21-2F77
EC21-2F78
EC21-2F79
EC21-2F7A
EC21-2F7B
EC21-2F7D
EC22-2F30
EC22-2F47
EC22-4001
EC23-260E
EC23-2F11
EC23-2F18
EC23-2F32
EC24-4049
EC24-404A
EC24-404B
EC25-2F16
EC25-4001
EC31-2F09
EC31-2F10
EC31-2F1B
EC31-2F1C
EC31-2F1D
EC31-2F1E
EC31-2F1F
EC31-2F22
EC31-2F23
EC31-2F94
EC31-4001
EC32-4001
EC33-2601
EC33-2604
EC33-2F3A
EC33-4020
EC33-4021
EC33-4022
EC33-4023
EC33-4024
EC33-4025
EC33-4026
EC33-4028
EC33-4029
EC33-402A
EC33-402B
EC33-402D
EC34-2602
EC34-2605
EC34-2F3B
EC35-2603
EC35-2606
EC35-2F3C
EC3F-2F40
EC3F-2F41
EC3F-402F
EC41-4001
EC43-4001

Chắc chắn trong màn hình máy Canon Pro 540 báo lỗi sẽ hiện những mã lỗi sau và quý khách hàng cần thông báo chính xác lỗi để chúng tôi hướng dẫn cách khắc phục nhanh nhất có thể qua số Hotline: 0983000024 

bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload
loader

Tin liên quan

Canon iPF 9000 (A0)

Khổ lớn nhất : 1.524m (60inch)

12 màu mực x (750ml)

In hình ảnh chất lượng cao

 

abc

Xem thông số kỹ thuật

Canon iPF8100 (A0)

Khổ lớn nhất: 1.118m (44inch)

In hình ảnh chất lượng cao

Có ổ cứng HDD lưu trử

 Xem thông số kỹ thuật

Canon iPF8000 (A0)

Khổ lớn nhất: 1.118m (44inch)

Chuyên in hình ảnh

Poster - quản cáo...

 Xem thông số kỹ thuật

Canon W8400 (A0)

Khổ lớn nhất: 1.118m (44inch)

Máy in 6 màu

Chuyên in hình ảnh

Xuất Film in lụa

 Xem thông số kỹ thuật

Canon iPF700 (A0)

Máy in 5 màu

Khổ lớn nhất: 0.914 (36inch)

Chuyên in bản vẽ CAD

Xuất Film in lụa

 Xem thông số kỹ thuật

Canon iPF710 (A0)

 

 

Máy in 5 màu

Khổ lớn nhất: 0.914 (36inch)

Chuyên in bản vẽ CAD

Xuất Film in lụa

Xem thông số  kỹ thuật

Canon iPF 6100 (A1)

Máy khổ A1,12 màu Pigmen

Khổ lớn nhất: 0.610m (24inch)

Chuyên in ảnh cưới

Poster - Photobook

Xem thông số kỹ thuật

Canon iPF600 (A1)

 

Máy in 5 màu có thêm khay 250t

Khổ lớn nhất 0.610m (24inch)

Chuyên in bản vẽ

AutoCad - Phối cảnh

Xem thông số kỹ thuật